DSC_2554.jpg

 

Dina personuppgifter

Vi på Godshem tar hanteringen av personuppgifter och övriga känsliga uppgifter på stort allvar. 

De uppgifter vi hanterar i en sökande process är:

  • Namn på sökande
  • Personnummer
  • Kreditupplysning
  • Specifika önskemål, hur många sovrum man söker mm.

I sökande skedet är det enbart den person som är ansvarig för er sökning, den första ni kommer i kontakt med, som har tillgång till ovan material. 

Vi har inte längre några väntlistor eller sparade listor, så om sökningen inte leder till ett hyresavtal så tas all information om den sökande bort omgående.

Om det går vidare till ett hyresavtal sparas denna informationen så länge hyresavtalet är giltig. Därefter tas all information, som inte faller under bokföringslagar, bort från alla våra system och pärmar. Under avtalstiden så förvaras all information låst och enbart direkt behöriga personer har tillgång.

De behöriga personerna är er kontaktperson, fastighetsförvaltaren samt (för hantering av hyran) vår revisor.